Thursday, 1 December 2011

BHUMI 31 (31 ALAM KEHIDUPAN)

BHUMI 31

(31 ALAM KEHIDUPAN)
o31 ALAM KEHIDUPAN ADALAH TEMPAT

BERDIAMNYA MAKHLUK-MAKHLUK

o MASIH MENGALAMI KELAHIRAN & KEMATIAN
o MASIH MENGALAMI PENDERITAAN
o TIDAK KEKAL
o KEADAAN SESUAI DGN KUALITAS KAMMA
o BERAKHIR BILA TELAH MENCAPAI NIBBANA

ATAU MENJADI SEORANG ARAHAT


v31 ALAM KEHIDUPAN TERBAGI DALAM 3

KELOMPOK YAITU :

1. KAMA BHUMI 11

ADALAH ALAM KEHIDUPAN YG MAKHLUK

MAKHLUKNYA MASIH SENANG DENGAN

NAFSU INDERA & TERIKAT PANCA INDERA

2. RUPA BHUMI 16

ADALAH 16 ALAM KEHIDUPAN YANG

MAKHLUK-MAKHLUKNYA MEMPUNYAI RUPA

JHANA

3. ARUPA BHUMI 4

ADALAH 4 ALAM KEHIDUPAN YANG

MAKHLUK2NYA MEMPUNYAI ARUPA JHANA


KAMA BHUMI 11 TERDIRI DARI :

A. APAYA BHUMI 4 (ALAM MENYEDIHKAN, MEMILIKI BANYAK DOSA/KEBENCIAN)

TERDIRI DARI :

ü NIRAYA BHUMI (ALAM NERAKA)

ADA 8 : SANJIVA, KALASUTTA, SANGHATA,

RORUVA, MAHARORUVA, TAPANA, MAHA

TAPANA & AVICI

Ø PERBUATAN YG DPT MENGAKIBATKAN

TERLAHIR DI ALAM NERAKA :

1. SUKA MENCELAKAKAN/MEMBUNUH

ANGGOTA SANGHA, BUDDHIS YG TAAT

ATAU BERTINDAK SBG ALGOJO


2.DGN KEKUASAANNYA MEMERAS, MENGANIAYA, & MEMBUNUH MAKHLUK HIDUP
3. SUKA KORUPSI, MENYELEWENGKAN AJARAN AGAMA, MENCURI HARTA BENDA ORTU, GURU, SANGHA
4. DENGAN SENGAJA MEMBAKAR KOTA, RUMAH, TEMPAT IBADAH, RUMAH SAKIT, KANTOR DAN MERUSAK CANDI-CANDI
5. ANTI AGAMA
6. MEMBUNUH ORTU & ARAHAT, MELUKAI BUDDHA & MEMECAH BELAH SANGHA
7. ABORSI
8. BERZINAH

PEMBAGIAN AKUSALA KAMMA DALAM ALAM NERAKA :

1.MEMBUNUH MANUSIA TERLAHIR DI SANJIVA &

KALASUTTA NARAKA

2.MEMBUNUH BINATANG TERLAHIR DI SANGHATA & RORUVA NARAKA
3.MENCURI TERLAHIR DI MAHARORUVA NARAKA
4.MEMBAKAR KOTA TERLAHIR DI TAPANA NARAKA
5.MEMPUNYAI PANDANGAN SALAH TERLAHIR DI MAHATAPANA NARAKA
6.LIMA PERBUATAN DURHAKA TERLAHIR DI AVICI NARAKA

TIRACHANA BHUMI

Ø MAKHLUK-MAKHLUK YG BERADA DI ALAM INI

TIDAK MEMPUNYAI TEMPAT YANG KHUSUS

Ø MEMILIKI BANYAK MOHA
Ø DUA KELOMPOK : DILIHAT DGN MATA BIASA &

TIDAK DAPAT DILIHAT DGN MATA BIASA

Ø 4 KELOMPOK BINATANG (KAKI)

TIDAK BERKAKI (APADATIRACCHANA)

MIS : ULAR, IKAN, CACING, DLL

BERKAKI DUA (DVIPADATIRACCHANA)

MIS : AYAM, BEBEK, BURUNG, DLL

BERKAKI EMPAT (CATUPADATIRACCHANA)

MIS : KERBAU, KUDA, SINGA, DLL

BERKAKI BANYAK (BAHUPPADATIRACCHANA)

MIS : ULAT BULU, LIPAN, DLL


. PETA BHUMI (ALAM SETAN/HANTU)

Ø MAKHLUK YANG BERADA DI ALAM INI JAUH DARI

KESENANGAN & KEBAHAGIAAN (LOBHA)

Ø MAKHLUK SETAN TERBAGI DALAM BEBERAPA

KELOMPOK YG DISEBUT PETA 4, PETA 12 & PETA 21

v PETA 4 (PETAVATTHU ATTHAKATHA)

1. PARADATTUPAJIVIKA PETA (SETAN YANG HIDUP

DARI MAKANAN YG DISUGUHKAN ORANG DALAM

DALAM UPACARA SEMBAHYANG

2. KHUPAPIPASIKA PETA (SETAN YG SELALU LAPAR

& HAUS

3. NIJJHAMATANHIKA PETA (SETAN YANG SELALU

KEPANASAN)

4. KALAKANCIKA PETA (SETAN SEJENIS ASURA ATAU

NAMA ASURA YANG MENJADI SETAN)

vPETA 12 (GAMBHILOKAPANNATTI)

1. VANTASA PETA (SETAN YANG MEMAKAN AIR

LUDAH, DAHAK & MUNTAH)

2. KUNAPASA PETA (SETAN YANG MEMAKAN

MAYAT MANUSIA & HEWAN)

3.GHUTAKHADAKA PETA (SETAN YANG MEMAKAN

BERBAGAI MACAM KOTORAN)

4.AGGIJALAMUKHA PETA (SETAN YG DI MULUTNYA

SELALU ADA API)

5.SUCIMUJA PETA (SETAN YG MULUTNYA SEKECIL

LUBANG JARUM)

6.TANHATTITA PETA (SETAN YG DIKENDALIKAN

TANHA SEHINGGA SELALU LAPAR & HAUS)


. SUNIJJHAMAKA PETA (SETAN YG BERTUBUH

HITAM SEPERTI ARANG)

8. SUTTANGA PETA (SETAN YG MEMPUNYAI KUKU

TGN & KAKI YG PANJANG & SETAJAM PISAU)

9.PABBATANGA PETA (SETAN YG BERTUBUH

SETINGGI GUNUNG)

10. AJAGARANGA PETA (SETAN YG BERTUBUH SPT

ULAR)

11.VEMANIKA PETA (SETAN YG MENDERITA DI WKT

SIANG & SENANG DI WAKTU MALAM DALAM KAHYANGAN)

12.MAHIDADHIKA PETA (SETAN YANG MEMPUNYAI

KEKUATAN ILMU GAIB)

vPETA 21 (VINAYA & LAKKHANASAMYUTTA)
1.ATTHISANKHASIKA PETA (SETAN YG MEMPUNYAI

TULANG BERSAMBUNGAN, TDK PUNYA DAGING)

2.MANSAPESIKA PETA (SETAN YG DAGINGNYA TERPECAH-PECAH, TIDAK PUNYA TULANG)
3.MANSAPINADA PETA (SETAN YANG DAGINGNYA BERKEPING-KEPING)
4.NICHACAVIPARISA PETA (SETAN YG TIDAK PUNYA KULIT)
5.ASILOMA PETA (SETAN YANG BERBULU TAJAM)\
6.SATTILOMA PETA (SETAN YANG BERBULU SEPERTI TOMBAK)
7.USULOMA PETA (SETAN BERBULU PANJANG SEPERTI ANAK PANAH)

SUCILOMA PETA (SETAN BERBULU SPT JARUM)

9. DUTIYASUCILOMA PETA (SETAN BERBULU JARUM

JENIS KEDUA)

10.KUMABHANDA PETA (SETAN YG MEMPUNYAI

BUAH KEMALUAN SANGAT BESAR)

11.GUTHAKUPANIMUGGA PETA (SETAN YANG BERGELIMANGAN DENGAN KOTORAN)
12. GUTHAKHADAKA PETA (SETAN YANG MAKAN KOTORAN)
13. NICHACAVITAKA PETA (SETAN PEREMPUAN YG TDK MEMPUNYAI KULIT)
14. DUGAGANDHA PETA (SETAN YG BERBAU BUSUK)
15. OGILINI PETA (SETAN YG BADANNYA SEPRTI BARA API)

16.ASISA PETA (SETAN YANG TIDAK MEMPUNYAI KEPALA)
17.BHIKKHU PETA (SETAN YANG BERBADAN SEPERTI BHIKKHU)
18.BHIKKHUNI PETA (SETAN YANG BERBADAN SEPERTI BHIKKHUNI)
19.SIKKHAMANA PETA (SETAN YANG BERBADAN SEPERTI PELAJAR WANITA/CALON BHIKKHUNI)
20. SAMANERA PETA (SETAN YANG BERBADAN SEPERTI SAMANERA)
21.SAMANERI PETA (SETAN YANG BERBADAN SEPERTI SAMANERI)

4.ASURA BHUMI (ALAM RAKSASA ASURA)
Ø MAKHLUK DI ALAM INI JAUH DARI KEMULIAAN, KEBEBASAN & KESENANGAN
Ø MEMILIKI BANYAK LOBHA
ØTERDIRI DARI :

1. DEWA ASURA (KELOMPOK DEWA YANG DISEBUT

ASURA)

2. PETA ASURA (KELOMPOK SETAN YANG DISEBUT

ASURA)

3. NIRAYA ASURA (KELOMPOK MAKHLUK NERAKA

YANG DISEBUT ASURA)


KAMASUGATI BHUMI 7

Ø 7 ALAM KEHIDUPAN NAFSU YG MENYENANGKAN
Ø TERDIRI DARI 1 ALAM MANUSIA & 6 ALAM DEWA
Ø MANUSIA : MAKHLUK YG MENGETAHUI MANA YG

BAIK & BURUK, YG BERGUNA & TIDAK BERGUNA,

YG BERFAEDAH & TIDAK BERFAEDAH, DLL.

Ø DEWA :

1. CATUMAHARAJIKA BHUMI (ALAM EMPAT

DEWA RAJA)

2. TAVATIMSA BHUMI (ALAM 33 DEWA)

3. YAMA BHUMI (ALAM DEWA YAMA)

4. TUSITA BHUMI (ALAM KENIKMATAN)

5. NIMMANARATI BHUMI (ALAM DEWA YANG

MENIKMATI CIPTAANNYA)

6. PARANIMMITAVASAVATTI BHUMI (ALAM DEWA YANG

MEMBANTU MENYEMPURNAKAN CIPTAAN DARI DEWA-

DEWA LAINNYA.PERBEDAAN ALAM MANUSIA DENGAN ALAM DEWA :

Ø DI ALAM DEWA, ARIYA PUGGALA (ORANG SUCI)

LEBIH BANYAK DARIPADA ALAM MANUSIA

Ø PERKEMBANGAN BUDDHA DHAMMA JAUH LEBIH

MAJU KRN PADA JAMAN BUDDHA GOTAMA BNYK

UMAT BUDDHA & ANGGOTA SANGHA YG SETELAH

MENDENGAR AJARAN BUDDHA MENCAPAI

KESUCIAN SOTAPANNA & SAKADAGAMI SETELAH

MENINGGAL AKAN TERLAHIR KE ALAM DEWA

Ø BEBERAPA SEGI KEHIDUPAN YG LEBIH BAIK SPT

USIA LEBIH PANJANG, MENIKMATI KESENANGAN,

TIDAK MENGALAMI USIA TUA, DLL.

DI ALAM MANUSIA ADA KEISTIMEWAAN YANG TIDAK TERDAPAT DI ALAM DEWA, YAITU : ALAM MANUSIA ADA SANGHA (PERSAUDARAAN BHIKKHU), ADA YANG MENGAJAR & BELAJAR TIPITAKA, SEHINGGA PARA BODHISATVA YANG INGIN MENERUSKAN PARAMI 10 (10 MACAM KESEMPURNAAN) AGAR DAPAT MENCAPAI KEBUDDHAAN, SEBAGIAN BESAR LAHIR DI ALAM MANUSIA

MIS : SIDDHARTA GAUTAMA LAHIR

MENJADI BUDDHA


RUPA BHUMI 16

v 16 ALAM KEHIDUPAN YANG MAKHLUKNYA

MEMPUNYAI RUPA JHANA YAITU TEMPAT

TINGGAL RUPA BRAHMA

v PATHAMA JHANA BHUMI 3 (JHANA I)

1. BRAHMA PARISAJJA BHUMI (ALAM PENGIKUT-

PENGIKUT BRAHMA)

2. BRAHMA PUROHITA BHUMI (ALAM PARA

MENTERINYA BRAHMA)

3. MAHA BRAHMA BHUMI (ALAM MAHA BRAHMA)

v DUTIYA JHANA BHUMI 3 (JHANA II)

4. BRAHMA PARITTABHA BHUMI (ALAM PARA

BRAHMA KURANG CAHAYANYA)

5. BRAHMA APPAMANABHA BHUMI (ALAM PARA

BRAHMA YANG TIDAK TERBATAS AURANYA)

6.BRAHMA ABHASSARA BHUMI

ALAM PARA BRAHMA YG GEMERLAPAN CAHAYANYA

vTATIYA JHANA BHUMI 3 (JHANA III)

7. BRAHMA PARITTASUBHA BHUMI

ALAM PARA BRAHMA YG KURANG CAHAYANYA

8.BRAHMA APPAMANASUBHA BHUMI

ALAM PARA BRAHMA YG TERBATAS AURANYA

9.BRAHMA SUBHAKINHA BHUMI

ALAM PARA BRAHMA YG AURANYA PENUH & TETAP

v CATUTTHA JHANA BHUMI 7 (JHANA IV)
10.BRAHMA VEHAPPHALA BHUMI

ALAM PARA BRAHMA YG BESAR PAHALAN

11. BRAHMA ASANNASATTA BHUMI

ALAM PARA BRAHMA YG KOSONG DARI KESADARAN

12,.BRAHMA AVIHA BHUMI

ALAM PARA BRAHMA YANG TIDAK BERGERAK

13.BRAHMA ATAPPA BHUMI

ALAM PARA BRAHMA YANG SUCI

14.BRAHMA SUDASSA BHUMI

ALAM PARA BRAHMA YANG INDAH

15.BRAHMA SUDASSI BHUMI

ALAM PARA BRAHMA YANG BERPANDANGAN TERANG

16.BRAHMA AKANITTHA BHUMI

ALAM PARA BRAHMA YANG LUHUR

Ø ALAM DARI JHANA IV MULAI DARI ALAM KE 12 -16 DINAMAI ALAM SUDDHAVASSA 5 YAITU 5 KEDIAMAN MURNI, ALAM KEHIDUPAN KHUSUS PARA ANAGAMI YANG MEMPUNYAI PANCAMAJJHANA KUSALA & 5 INDRIYA YANG KUAT

1. YANG KUAT DALAM SADDHINDRIYA (KEYAKINAN), LAHIR DI ALAM AVIHA BHUMI

YANG KUAT DALAM VIRIYINDRIYA (USAHA), AKAN

LAHIR DI ALAM ATAPPA BHUMI

3.YANG KUAT DALAM SATINDRIYA (PERHATIAN) AKAN

LAHIR DI ALAM SUDASSA BHUMI

4. YANG KUAT DALAM SAMADHINDRIYA (KONSENTRASI)

AKAN LAHIR DI ALAM SUDASSI BHUMI

5. YANG KUAT DALAM PANNINDRIYA (KEBIJAKSANAAN) AKAN LAHIR DI ALAM AKANITTHA BHUMI

q ANAGAMI YANG TIDAK MEMPUNYAI PANCAMAJJHANA TIDAK AKAN TERLAHIR DI ALAM SUDDHAVASA 5 TETAPI AKAN TERLAHIR DI SALAH SATU ALAM DALAM RUPA BHUMI, KARENA WALAUPUN MEREKA TIDAK MEMPUNYAI JHANA SEWAKTU AKAN MENINGGAL DUNIA NAMUN “MAGGASIDDHIJHANA” NYA TIMBUL

ARUPA BHUMI 4

ALAM KEHIDUPAN YANG MAKHLUKNYA MEMPUNYAI ARUPA JHANA YAITU TEMPAT TINGGAL ARUPA BRAHMA

1. AKASANANCAYATANA BHUMI

KEADAAN DARI KONSEPSI RUANGAN TANPA

BATAS

2. VINNANANCAYATANA BHUMI

KEADAAN DARI KONSEPSI KESADARAN TANPA

BATAS

3.AKINCANNAYATANA BHUMI

KEADAAN DARI KONSEPSI KEKOSONGAN

4. NEVASANNANASANNAYATANA BHUMI

KEADAAN DARI KONSEPSI BUKAN PENCERAPAN

PUN TIDAK BUKAN PENCERAPAN


ØRUPA BRAHMA BERARTI BRAHMA BERMATERI

(BRAHMA YG MEMPUNYAI MEMPUNYAI PANCA

KKHANDHA (LIMA KELOMPOK KEHIDUPAN)

Ø ARUPA BRAHMA BERARTI BRAHMA TIDAK

BERMATERI ( BRAHMA YG HANYA MEMPUNYAI

NAMA-KKHANDHA (KELOMPOK BATIN) , TIDAK

MEMPUNYAI RUPA-KKHANDHA (KELOMPOK

JASMANI/MATERI)

Ø DALAM RUPA BHUMI 16 ADA SATU ALAM YANG

BERNAMA ASANNASATTA BHUMI (BRAHMA INI

HANYA MEMPUNYAI RUPA (MATERI), TIDAK

MEMPUNYAI NAMA (BATIN)

v DALAM 31 ALAM KEHIDUPAN , SESUAI DENGAN

HUKUM KAMMA, KITA PERNAH DILAHIRKAN PD

26 ALAM KEHIDUPAN (TDK TERMASUK ALAM

SUDDHAVASA 5), KARENA ALAM TERSEBUT

KHUSUS UNTUK PARA ANAGAMI

v MALAIKAT DALAM AGAMA BUDDHA

DALAM KBBI OLEH WJS POERWADARMINTA

(HLM 626), MALAIKAT BERARTI ORANG HALUS

(ROH) DI SURGA.

YMS BUDDHA GOTAMA MENGAJARKAN ORANG

HALUS DI SURGA ITU DISEBUT DEWA

v APAYA BHUMI 4 DITAMBAH KAMASUGATI BHUMI

7 DISEBUT KAMA BHUMI 11

RUPA BHUMI 16 DITAMBAH ARUPA BHUMI 4

DISEBUT BRAHMA BHUMI 20


Tuesday, 8 November 2011

Kehadiran Makhluk Gaib di waktu Meditasi
Kehadir makhluk gaib di waktu Meditasi di malam hari itu bisa terjadi dimana saja baik di hutan,gua,gunung,bukit dan dimana saja.

Biasa terjadi dimana Meditasi yang sangat ektrim dimana Meditasi dilaksanakan setiap hari Pagi siang,dan malam hari,kendati ini merupakan suatu Pristiwa yang sangat unik dalam kehidupan Meditasi ini,sehingga semua pristiwa juga dapat menjadi pegalam hidup bagi yang mempraktekan Meditasi itu,jadi dalam Meditasi juga dengan konsentrasi Indra yang baik juga akan menghasilkan kekuatan dan hasil yang maksimal dari setiap proses Meditasi itu berjalan,seperti halnya dalam Meditasi dengan waktu yang berbeda juga,kalau di pagi hari Meditasi cuman dengan kesejukan Alam sekelilingnya dan hewan-hewan,seranga,dan sampai burung-burung kecil dan beasar,disaat Meditasi itu juga terdapat keindahan dalam hidup ini berupa ketenangan secara spiritual baik batin dan penglihatan yang konsentrasi penuh,disaat itu sati sangat konsentrasi dengan onjeck di lakukan baik dengan sati indra keenam ini,setelah kedua mata melihat sekeliling setelah Meditasi selesai diwaktu yang disaat badan terasa letih dan kedua bola mata pun mulai melihat kian kemarai dengan wasan dari sekitar dimana duduk Meditasi,apakah ini merupakan suatu proses awal dari suatu Meditasi,sehingga kalau kedua boal mata di pejamkan kembali dan melajutkan Meditasi maka konsentrasi makin mendalam,seperti Meditasi mata terbuka 2 jam dan mata terbuka sejenak melihat alam semesta dan kemudian melanjutkan 2 jam lagi dan seterusnya,kemudian Meditasi menjadi lebih ektrim dan seterusnya sampai sati yang terasa terawang-awang dan melihat sesuatu dengan munculnya dimensi kehidupan yang lain,Disaat ini lah sati indra begitu aktif dengan setiap pandangan kedepan,kiri,kanan,bawah dan selulu Alam semesta ini,kalau di hutan ini sangat menyengkan tampah ganguan dari segalah pihak mana pun.

Meditasi disaat yang sangat ektrim ini akan menghasilkan suatu juga dalam indra keenam ini berupa penglihatan tambahan dari dimensi kehidupan alam lain,seperti alam gaib ini,diwaktu Meditasi ini juga bisa terlihat baik duduk,berjalan,berdiri,dan sampai Meditasi tidur,kelihat suatu yang aneh hal ini rumlah saja karena setiap apa yang kita tekuni pasti akan menghasilkan sesuatu yang kita tekuni juga, hal ini merupakan kewajaran atau normal dalam kehidupan kita sebagi manusia,akan tetapi ini yang harus kita telitih dan di pelajari lagi hasil yang muncul disaat itu,berupa apakah hujut hasil yang di peroleh dari setiap Meditasi itu, tentunya Meditasi yang kita ceritakan akan tetapi ini merupakan hasil jeripaya kita selama latihan dimana hasil ini juga jangam membuat kita menjadi kebingungan akibat tidak perduli apa yang di hasilkan dalam setiap kerja dalam Meditasi misalkan,walaupun setiap apa pekerjaan kita juga pasti akan menghasilkan suatu yang menakjupkan dalam kehidupan kita sendiri,Begitu dengan Meditasi disaat menghasilkan sesuatu yang diluar kehidupan kita kita harus wajib untuk mau memulai mempelajari setiap hasil yang di timbulkan dalam bentuka apa pun dan memelitinya dengan cermat,supaya kita makin maju tentunya semua ini tidak terabaikan dengan siya-siya,walupun sekian lama latihan pasti ada hasilnya dan disaat itu juga bisa di mengerti dari hasil yang di peroleh dalam Meditasi itu,kemudian kita pun makin maju dalam Meditasi,walaupun semua itu setahap demi setahap dalam latihan.

Disaat Meditasi bakan yang muncul bukan pikiran,batin,badan jasmani pun akan menghasilkan yang maksimal dalam Meditasi itu,seperti dengan indera yang begitu aktif dalam Meditasi maka hasilnya tentunya dengan Penglihatan yang muncul disaat itu,contonya dengan pengelolahan atau latihan Meditasi dengan Indera keenam maka hasilnya juga dapat melihat kehidupan yang belum pernah kita rasakan dan lihat,disaat itu juga harus mulai dengan penelitian dan mempelajarinya dengan baik apa manfaat indera keenam ini dan fungsi kegunaanya gimana dan letak baik dengan posisnya di kening dan berhubungan dengan kedua bola mata,walaupun jaraknya antara di atas kening sedangkan kedua bola mata dua kiri dan kanan dari bawah kening dan bisa membedakan dimana bola mata indera keenam di kening dan kedua bola mata kiri dan kanan,walupun kedudukan antara bola mata indera keenam dan kedua bola mata sama,cuman yang di kening satu bola mata saja,nah begini terus menerus meneliti cara kerja bola mata sati ini dan di teliti cara gunanya sampai mahir tentunya juga harus banyak latihan Meditasi kalau ingin seperti itu.semua tampa latihan ini hanyalah omong kosong belaka,jadi berusalah banyak Meditasi,sehingga semua apa keinginan kita untuk menguasai Meditasi itu bisa tercapai dengan baik.

Meditasi yang sudah mahir dalam duduk,berjalan,berdiri,dan tidur ini akan sangat menyengkan dalam Meditasi dimana ruang dan waktu sudah terasa milik kita dalam kehidupan Meditasi,seperti halnya kalau kita duduk Meditasi latihan di bawah Pohon ini sangat membuat kita terhanyut dalam kehidupan alam Semesta yang begitu luas dan luar biasa dalam segala fenomena alam lain baik bumi,ruang angkasa,galaksi,dan pelanet-pelanet lain dan semua isi alam semesta itu,namun disaat muncul yang aneh katanya itulah sebenarnya yang disebut dengan hasil dari Meditasi,seperti hasil Meditasi demensi kita melihat berpadu dengan energi demensi alam lain seperti alam demensi 1,2,3,4,5 dan seterusnya sampai hujut alam halus pun bisa terlihat dengan demensi yang muncul di saat itu,seperti disaat Meditasi sangat ektrim didalam kening terlihat sesesok makhluk hidup tergambar dalam film dari bola mata ketiga ini dan ciri-ciri hujutnya banyak sekali yang berbeda-beda satu sama yang lain seperti kedua bola mata melihat ,akan tetapi kalau dengan indera keenam ini agak berbeda, Walapun semua agak sama,cuman berbedanya apakah ? "pertanyakan bergitu"baiklah yang berbeda dalam penglihatan seperti kalau kita melihat gambar dari normal mata melihat dan cuman dimensi ini yang berpadu dengan penglihatan itu seolah-olah ada orang yang nyata didepan kita,walaupun hujut tidak ada dan dimensi ini berbentuk samar,berawan,seperti orang berada di kumpulan awan,seperti orang berada di dalam galaksi,walaupun tidak ada awan dan kedua mata terbuka juga tidak ada orang, inilah ciri-ciri dapat melihat lama Gaib dengan mata ketiga,sedangkan dalam Meditasi yang sudah cukup mahir juga bisa di padukan dengan kedua bola Mata dan disaat itu juga bisa melihat alam Gaib dengan kedua bola mata,walupun di sentu tidak berbentuk akan tetapi mirip sekali dengan berbentuk dan kalau bisa mengatsinya dengan baik dan membedakan dengan baik maka orang itu mahir dalam Meditasi dan apabila tidak "disebut orang sinting, ". Apabila tidak bisa mengendalikan dan membedakannya ini pasti aka terjadi. Apabila anda menguasi hasil dalam Meditasi itu pasti milik Anda.

Seperti halnya dalam peristiwa yang di alam bhante candasilo tersendiri dimana bervassa di gunung kidul di dalam hutan,walupun vihara pun tersedia dalam hutan,akan tetapi sangat terpencil dan sepi untuk latihan sangat baik sekali,Disaat memasuki masa Vassa latihan chenting pagi dan malam pun dilaksanakan setiap hari selama tiga bulan,dimana bulan pertama Meditasi di hutan di bawah Pohon Bodhi dan Meditasi pun 5 jam duduk setiap hari dari pagi setelah chenting pagi dan makan pagi dan mulai duduk sampai hampir masuk makan siang,"kemudian 1 minggu duduk terasa nyaman dan tidak terasa waktu 5 jam sekali duduk cuman terasa 1 jam saja berlalu asik," dan masuk minggun 4 Meditasi makin ektrim makin enak dan waktu sama sekali duduk Meditasi tidak terasa sama sekali berlalu dan Aura bersatu di sekitar Pohon,badan amat wangi sekali dengan berada di bawah pohon,"ini kali wangi berasal dari aura Pohon Bodhi,". kemudian sati pun mulai konsentrasi dengan indera keenam yang sangat aktif sekali baik indera 5 lain seperti penciuman makin tajam,telingan mendengan makin tajam,mulut makan makin tajam ,jadi disaat itu juga mulai muncul penglihatan dari setiap Meditasi tidur dengan kehadiran bermacam-macam film dalam Indra keenam ini dan sangat jelas sekali alur ceritanya dan sangat terang sekali di bola mata indera keenam ini, "Ada film nya nyata sekali seperti kita melihat dengan kedua bola mata,". Namun disaat itu juga hampir mirip dengan orang lagi mimpi akan tetapi ini berbeda setelah kedua bola mata di buka maka normal kembali jarak memandang sesamanya disaat itu.Ada lagi disaat dengan Perpaduan dari indera keenam dengan bisa melihat alam gaib dari kedua bola mata bisa juga terjadi dan di praktekan,"seperti bisa melihat sesoksok orang yang keluar dari tanah dengan berserta samar-samar, beserta awan-awan halus bersama badan orang yang muncul dari tanah itu,". Itu orang bilang hantu atau setang yang keluar dari tanah dan begitu juga kalau arwah yang muncul dan menebus pintu,dinding dan tembok dan apa saja yang hujut padat bisa di tembus dengan baik. Seperti itu ciri kalau mata indera keenam dapat melihat alam gaib itu.